Till jouren?
Ring först gratis
116117

Jourhjälpen 116117 är en rådgivnings- och handledningstjänst som ordnas av sjukvårdsdistrikten och som du kan fråga råd av vid plötsliga sociala problem och hälsoproblem. Jourhjälpen betjänar 24/7.

Samtalen besvaras av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som bedömer behovet av jourmässig eller brådskande vård med beaktande av lokala anvisningar.

116117 erbjuder också mer allmän rådgivning och handledning om eventuella besvär som behöver jourbesök, anvisningar om egenvård samt hänvisning till socialvårdstjänster.

Du kan ringa jourhjälpen till exempel när den egna hälsostationen är stängd och du funderar på att åka till jouren. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-nödsituationer särskilt under jourtid.

I livshotande situationer ska du alltid ringa nödnumret 112 (t.ex. svår bröstsmärta, andningssvårigheter, medveslöshet, förlamningssymtom, plötsliga kramper).

Jourhjälpens texttjänst

Se videon om användningen av texttjänsten på teckenspråk