Hyppää pääsisältöön
Hätätilanteessa soita 112

116117 Päivystysapu

Valitse paikkakunta

Päivystysapu 116117.fi -palvelun käyt­tö­eh­dot

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin siirryt käyttämään 116117.fi -palvelua (jäljempänä myös Palvelu). Nämä ehdot yhdessä tietosuojaa koskevan sopimuksen kanssa muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Palveluntarjoajan (DigiFinland Oy) välillä. Palvelun käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi, niitä voidaan muuttaa, ja muutosten jälkeen tapahtuva Palvelun käyttö katsotaan ehtojen hyväksymiseksi. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistua sivustolta.

116117.fi -palvelua kehittää ja ylläpitää DigiFinland Oy (Palveluntarjoaja). Vastuullisena palvelutuottajana ja valmistajana toimii DigiFinland Oy, Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki (www.digifinland.fiSivu avataan uuteen välilehteen). 116117.fi -palvelun käyttäjäorganisaatioita ovat alueelliset sotepalvelun järjestäjät, kuten sairaanhoitopiirit ja kunnat, jotka tarjoavat asukkailleen palvelua.

Alueet, joilla 116117.fi käytössä, (digifinland.fi)Sivu avataan uuteen välilehteen

Käytön ehdot

Päivystysapu 116117 on sairaanhoitopiirien järjestämä neuvonta- ja ohjauspalvelu, josta voi kysyä neuvoja äkillisiin terveydellisiin ongelmiin. Päivystysapu palvelee 24/7.

Puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta, paikalliset ohjeistukset huomioiden.

116117:sta saa myös yleisempää neuvontaa ja ohjausta mahdollisesti päivystyskäyntiä tarvitseviin vaivoihin, ohjeita itsehoitoon sekä ohjausta sosiaalihuollon palveluiden piiriin.

Päivystysapuun voi soittaa esimerkiksi silloin, kun oma terveysasema on kiinni ja pohtii päivystykseen lähtöä. Palvelu on tarkoitettu kiireellisiin, ei-hätätilanteisiin, erityisesti päivystysaikana.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee aina soittaa hätänumeroon 112 (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, äkillinen kouristelu).

Käyttäjällä on oikeus käyttää 116117.fi sen käyttötarkoitukseen käyttöohjeiden mukaisesti. Käyttöehtojen vastainen käyttö on kielletty.

Palvelu on käyttäjille maksuton. Palveluntarjoajalla on oikeus tulevaisuudessa periä maksuja 116117.fi tai sen osien käytöstä.

Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus keskeyttää tai päättää käyttäjän 116117.fi käyttö, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

Sivuja käyttämällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä käyttöehtoja.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja kehittää 116117.fi jatkuvasti. Käytössä olevien palveluiden valikoima ja sisältö voivat tästä syystä muuttua.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta, sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu sekä siirtää se kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Mahdollisissa keskeytystilanteissa puhelinnumero 116117 palvelee, niillä hyvinvointialueilla, joissa palvelu on käytössä.

Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Palveluntarjoaja ei vastaa toisen sopijapuolen mistä syystä tahansa tapahtuneesta tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.​

Immateriaalioikeudet

Omistus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelussa julkaistavaan teksti-, kuva- ja muuhun aineistoon kuuluvat Palveluntarjoajalle tai tämän yhteistyökumppaneille mukaan lukien oikeudet tehdä muutoksia ja luovuttaa oikeudet eteenpäin.

Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä tai potilasohjausta varten.

Käyttäjä saa siteerata sivuston tekstiaineistoa ja linkittää sivuille vapaasti, mutta aineistoa lainattaessa lähde on aina mainittava tekijänoikeuslain (404/1961) edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Muusta aineiston käytöstä on sovittava erikseen Palveluntarjoajan kanssa (yhteystiedot yllä).

Evästeiden käyttö

116117.fi -palvelussa käytetään evästeitä. Evästeiden avulla varmistetaan, että palvelu toimii turvallisesti ja oikein. Käyttääkseen palvelua, käyttäjän tulee hyväksyä vähintään välttämättömät evästeet.

Evästeet jaotellaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin istuntokohtaisiin evästeisiin ja muihin evästeisiin. Sivustolla ei käytetä markkinointievästeitä.

Välttämättömät evästeet varmistavat, että 116117.fi -sivusto toimii oikein. Evästeet poistuvat järjestelmästä, kun selain suljetaan.

Muiden evästeiden avulla Palveluntarjoaja kerää sivuston käyttäjistä kävijätilastoja, joiden tiedot eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään. Käyttäjätilastot auttavat Palveluntarjoajaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kehittämään palveluitaan entistä paremmiksi.

Käyttäessään 116117.fi -palvelua anonyyminä, käyttäjästä ei tallenneta tietoa, josta hänet on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista. Palvelussa on linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien materiaaleista niiden sivustoillaan eikä sivustoista, joihin siirrytään Palveluntarjoajan sivustolta.

Tietosuojakäytännöt sekä kolmansien osapuolten käyttöehdot

116117.fi -palvelua voi käyttää anonyymisti.

Palvelussa käytetään Matomo-työkalua anonyymin klikkianalytiikan keräämiseen, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen hyväksymällä palvelun muut evästeet. Yksittäistä käyttäjää ei ole tunnistettavissa Matomo-työkalun tiedoista. Tietoja hyödynnetään 116117.fi -palvelun kehittämisessä.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä DigiFinland vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Käyttäjän tulee tutustua kyseisten palveluiden käyttöehtoihin ja henkilötietojen käsittelyn käytäntöihin siirtyessään käyttämään näitä palveluita.

116117.fi -palvelun henkilötietojen käsittely on kuvattu ja henkilötietorekisterinpitäjät on määritelty 116117.fi-palvelun tietosuojaselosteessa: TietosuojaselosteSivu avataan uuteen välilehteen.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin 116117.fi -sivustosta tai sen sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.