Hyppää pääsisältöön
Hätätilanteessa soita 112

116117 Päivystysapu

Valitse paikkakunta

Päivystysapu 116117 -palvelun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 12/2023

Päivystysapu 116117 -palveluntuottajan yhteystiedot:

DigiFinland Oy
Siltasaarenkatu 8-10
00530 Helsinki
http://www.digifinland.fiSivu avataan uuteen välilehteen

1 Palvelun tarkoitus

Päivystysapu 116117 on terveydenhuollon neuvonta- ja ohjauspalvelu, jonka järjestävät hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS). Asioinnin yhteydessä sinua koskevien henkilötietojen ja potilastietojen rekisterinpitäjänä toimii sinua hoitava terveydenhuollon palveluntuottaja. DigiFinland Oy vastaa palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta.

Päivystysapu 116117 -palvelu on tarkoitettu yhteydenottokanavaksi asukkaiden kiireellisiin terveysongelmiin, jotka eivät ole hätätilanteita, erityisesti päivystysaikana. Asukkaita ohjeistetaan ottamaan yhteyttä palveluun ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista. Terveydenhuollon ammattilainen tekee puhelimessa tai chatissa hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa potilaan oikealla kiireellisyydellä oikeaan hoitopaikkaan.

DigiFinland toimii rekisterinpitäjänä Päivystysapu 116117-verkkosivuston osalta. Päivystysapu 116117-verkkosivustolla on palautteenantomahdollisuus erillisen palautelomakkeen avulla. DigiFinland toimii Päivystysapu 116117-verkkosivuston palautelomakkeella annettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä.

1.1 Kolmansien osapuolten palvelut

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä DigiFinland vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit.

1.1.1 Päivystysapu 116117-tekstipalvelu

Päivystysavun maksuton tekstipalvelu on tarkoitettu vain henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta. Palvelusta ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaa HUS. Palvelun yhteydessä löydät tietosuojalausekkeen.

1.1.2 Päivystysapu 116117-puhelinpalvelu

Päivystysavun maksuttomasta ohjaus- ja neuvonta puhelinpalvelusta ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaa hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS.

1.1.3 Päivystysapu 116117-verkkosivustolta löytyvät chat-palvelut

Päivystysavun 116117-verkkosivustolta löytyvistä ohjaus- ja neuvonta chat-palveluista ja niihin liittyvistä henkilötietojen käsittelystä vastaavat ne hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS, joilla kyseiset palvelut ovat käytössä.

2 Päivystysapu 116117-verkkosivuston evästeet

Päivystysapu 116117-verkkosivustolla käytetään evästeitä, jotta sivusto toimii oikein, on tietoturvallinen ja miellyttävä käyttää. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi.

Evästeet jaotellaan 1) sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin evästeisiin ja 2) vapaaehtoisiin analytiikkatietoihin/evästeisiin, joiden avulla palvelun kehittäjät saavat arvokasta tietoa kehittämisen tueksi. Päivystysapu 116117-verkkosivustolla ei käytetä markkinointievästeitä.

2.1 Välttämättömät toiminnalliset evästeet

Päivystysapu 116117-verkkosivusto kerää käyttäjän selaimeen toiminnallisia tietoja käyttäjien tekemistä valinnoista (käyttöehtojen hyväksyntä ja kieli). Kerättävät toiminnalliset tiedot varmistavat palvelun laadukkaan ja tietoturvallisen toiminnan.

2.2 Vapaaehtoiset analytiikkatiedot/ evästeet

Jotta voimme kehittää Päivystysapu 116117-verkkosivustoa mahdollisimman laadukkaaksi, toivomme sen käyttäjien hyväksyvän analytiikkatietojen keräämisen. Vapaaehtoisten analytiikkatietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. Jos käyttäjä on antanut suostumuksen vapaaehtoisten analytiikkatietojen keräämisen, palvelusta kerätään yleisiä vapaaehtoisia analytiikkatietoja, joita hyödynnetään toimivuuden varmistamisessa, selaamisen helpottamisessa ja käyttäjäkokemuksen kehittämisessä. Kerättäviä analytiikkatietoja ovat mm. sivukäynnit, istunnon kesto, verkkoselain, käyttöjärjestelmä ja URL-osoite, josta tulet palveluun.

Voit halutessasi muuttaa valintaasi analytiikkatietojen keräämisestä evästeasetukset sivulta.

2.3 Henkilötietojen luovutukset

DigiFinland Oy ei luovuta henkilötietoja palvelun ulkopuolelle.

2.4 Säilytysaika

Analytiikkatietoja säilytetään palvelussa kaksi (2) vuotta.

3 Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihin): Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä käsitellään tai saada vahvistus, että häntä koskevia tietoja ei käsitellä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään. Lisäksi hänellä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi): Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen rekisteröidyllä voi olla oikeus saada henkilötiedot poistettua rekisterinpitäjän rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötiedon käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tiedot tai sen käsittelyn oikeusperuste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on joissain tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Siirto-oikeus ei siis koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) tai muuta tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimistoSivu avataan uuteen välilehteen
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde: 02956 66700

Tietosuojavastaava

Henkilötietojen käsittelytoimia koskevat kysymykset tulee osoittaa DigiFinland Oy:n tietosuojavastaavalle osoitteeseen: tietosuoja@digifinland.fi