Hoppa till huvudinnehållet
Ring 112 i nödsituationer

116117 Jourhjälp

Välj kommun

Da­ta­skydds­be­skriv­ning för Jourhjälpen 116117

1. Tjänstens syfte

Jourhjälpen 116117 är en rådgivnings- och handledningstjänst som ordnas av sjukvårdsdistrikten och som du kan fråga råd av vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen 116117 erbjuder information om Jourhjälpen i ditt område och hur du kontaktar Jourhjälpen i ditt område.

2. Analysdata

2.1 Nödvändiga funktionella uppgifter

Jourhjälpen 116117 produceras i Finland. Jourhjälpen 116117 samlar in funktionella uppgifter om användarnas val (godkännande av användarvillkor och språk) på användarens webbläsare. De funktionella uppgifter som samlas in säkerställer att tjänsten fungerar på ett högklassigt sätt och att de inte är tillgängliga för utomstående parter. Uppgifterna sparas i webbläsaren på följande sätt:

Godkännande av användarvillkoren – I webbläsarens lokala minne

Uppgifter om applikationens version, språk, tema och senast använda orter – I webbläsarsessionens minne

Avvisande av insamling av analysdata – I webbläsarens kakor (följ inte)

Vid användning av Jourhjälpen 116117 sparas inga uppgifter om användaren som direkt eller indirekt kan identifiera honom eller henne.

2.2 Frivillig analysdata

Tjänsten samlar in frivillig analysdata som används för att säkerställa funktionaliteten, underlätta bläddringen och utveckla användarupplevelsen. Analysuppgifter som samlas in är bl.a. sidbesök, sessionens längd, webbläsare, operativsystem och URL-adress där du kommer till tjänsten.

För att vi ska kunna utveckla Jourhjälpen 116117-tjänsten så att den håller så hög kvalitet som möjligt hoppas vi att användarna godkänner insamlingen av anonyma analysuppgifter. Om du vill kan du dock förbjuda insamling av anonym analysdata.

3. Rätten att överklaga till dataskyddsmyndigheten

Ifall den registrerade misstänker att hens personuppgifter använts på ett lagstridigt sätt har hen rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå fungerar som finsk myndighet https://tietosuoja.fi/sv/framsidaSidan öppnas i en ny flik.

4. Dataskyddsansvarig

Frågor som gäller behandlingen av personuppgifter ska riktas till dataskyddsombudet för DigiFinland Oy, vars kontaktuppgifter är:

DigiFinland Oy/Anssi Virtanen
Kommunhuset, Andra linjen 14
00530 HelsingforsSidan öppnas i en ny flik

tietosuoja@digifinland.fiSidan öppnas i en ny flik
Tel. 0400 500203Sidan öppnas i en ny flik

5. Registerförare

DigiFinland Oy (FO-nummer 2859355-7) är registeransvarig för tjänsten 116117.fi.

6. 116117.fi -serviceproducent

DigiFinland Ab
Kommunhuset, Andra linjen 14
00530 HelsingforsSidan öppnas i en ny flik

www.digifinland.fiSidan öppnas i en ny flik