Hoppa till huvudinnehållet
Ring 112 i nödsituationer

116117 Jourhjälp

Välj kommun

An­vän­dar­vill­kor för Jourhjälpen 116117.fi

Läs användarvillkoren noggrant innan du börjar använda tjänsten 116117.fi (nedan även Tjänsten). Tillsammans med avtalet om datasäkerhet utgör dessa villkor avtalet mellan användaren och Tjänsteleverantören (DigiFinland Oy). Användningen av tjänsten förutsätter att användarvillkoren godkänns. Användarvillkoren gäller tills vidare. De kan ändras, och om Tjänsten används efter ändringen anses detta innebära att villkoren godkänns. Om du inte godkänner villkoren ska du avsluta användningen av Tjänsten och lämna webbplatsen.

Tjänsten 116117.fi utvecklas och upprätthålls av DigiFinland Oy (Tjänsteleverantör). Ansvarig serviceproducent och tillverkare är DigiFinland Oy, Broholmsgatan 8-10, 00530 Helsingfors (www.digifinland.fiSidan öppnas i en ny flik). Användargrupper för 116117.fi-tjänsten är de regionala aktörerna inom social- och hälsovård, såsom sjukvårdsdistrikt och kommuner som erbjuder tjänster åt invånarna.

De områden där 116117.fi används, (digifinland.fi)Sidan öppnas i en ny flik

Användarvillkor

Jourhjälpen 116117 är en rådgivnings- och handledningstjänst som ordnas av sjukvårdsdistrikten och som du kan fråga råd av vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen betjänar 24/7.

Samtalen besvaras av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som bedömer behovet av jourmässig eller brådskande vård med beaktande av lokala anvisningar.

116117 erbjuder också mer allmän rådgivning och handledning om eventuella besvär som behöver jourbesök, anvisningar om egenvård samt hänvisning till socialvårdstjänster.

Du kan ringa jourhjälpen till exempel när den egna hälsostationen är stängd och du funderar på att åka till jouren. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-nödsituationer, särskilt under jourtid.

I livshotande situationer ska du alltid ringa nödnumret 112 (t.ex. svår bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymtom, plötsliga kramper).

Användaren har rätt att använda 116117.fi enligt de ändamål som anges i villkoren. Användning som strider mot användarvillkoren är förbjuden.

Tjänsten är kostnadsfri för användaren. Tjänsteleverantören har rätt att i framtiden kräva ersättning för 116117.fi eller delar av den.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst avbryta eller avsluta användningen av 116117.fi om användaren bryter mot villkoren.

Då du använder tjänsten förbinder du dig att följa givna användarvillkor.

Tjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter

Tjänsteleverantören utvecklar 116117.fi fortlöpande. Tjänster som har tagits i bruk kan till sitt utbud och innehåll förändras på grund av detta.

Tjänsteleverantören kan när som helst utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst förändra tjänstens användarvillkor, ut- seende, innehåll, tillgänglighet, tjänster som tillhandahålls på sidan eller annat gällande tjänstens egenskaper eller upphöra med tjänsten och flytta den till en tredje part.

Tjänsteleverantören har rätt att för viss tid avbryta tjänsten på grund av service- och uppdateringsåtgärder. Vid eventuella avbrott betjänar telefonnumret 116117 de välfärdsområden där tjänsten används.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta olägen- heter orsakade av tjänsten eller användningen av den elektroniska tjänsten eller hinder i tjänsten och därmed uppkomna olägenheter. Tjänsteleverantören ansvarar inte till några delar för annan parts information eller data som förstörs, försvinner eller förändras och därav föranledda skador eller kostnader såsom skapande av nya data föranleder.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för given information och dess riktighet och att information når fram. Användaren försäkrar och svarar för att ingen lagstridig eller osaklig information skickas till denna tjänst. Användaren bör med alla tillgängliga medel försäkra sig om, att sänt material inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Immateriella rättigheter

Innehav och alla immateriella rättigheter till Tjänsten och i Tjänsten publicerade text-, bild- eller annat material tillhör Tjänsteleverantören eller dess samarbetspartners inklusive rättigheter att göra ändringar och överlåta rättigheterna för vidare bruk.

Alla rättigheter till tjänsten och dess innehåll förbehålls. Tjänstens innehåll eller utseende är, för publicering, kopiering, överföring eller ändring utan ägarens tillstånd, förbjuden med undantag på dator sparat material eller utskrift för privat bruk eller för patientstyrning.

Användaren får citera tjänstens textmaterial och fritt länka till sidorna men vid citering av material bör källan i sin helhet alltid anges och på förutsatt sätt enligt lagen för upphovsrätt (404/1961). Annan användning av material bör avtalas separat med Tjänste- leverantören (kontaktuppgifter ovan).

Användning av cookies

I 116117.fi-tjänsten används cookies. Med cookies försäkrar man sig att tjänsten fungerar tryggt och korrekt. För att använda tjänsten ska användaren godkänna åtminstone nödvändiga cookies.

Cookies indelas i sessionsspesifika cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, och andra cookies. På webbplatsen används inte marknadsföringscookies.

Nödvändiga cookies säkerställer att webbplatsen 116117.fi fungerar korrekt. Cookies försvinner från systemet då webbläsaren stängs.

Med hjälp av övriga cookies samlar tjänsteleverantören in besökarstatistik om webbplatsens användare, vars uppgifter inte kan kopplas till en enskild användare. Användarstatistiken hjälper Tjänsteleverantören och organisationerna inom social- och hälsovården att utveckla sina tjänster så att de blir ännu bättre.

Vid anonym användning av tjänsten 116117.fi sparas inte information om användaren så att hen direkt eller indirekt kan identifieras.

Information från tredje part

Tjänsteleverantören ansvarar inte för material som har framställts och publicerats av tredje part. Tjänsten har länkar till tredje parts webbplatser. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tredje parts material på dess webbtjänst eller webbsidor där du förflyttar dig från Tjänsteleverantörens webbtjänst.

Tillämpning av dataskydd samt tredje parts användarvillkor

Tjänsten 116117.fi kan användas anonymt.

I tjänsten används Matomo-verktyget för att samla in anonym klickanalys, om användaren har gett sitt samtycke till att dessa uppgifter samlas in genom att godkänna tjänstens övriga cookies. Enskilda användare kan inte identifieras med Matomo-verktygets uppgifter. Uppgifterna utnyttjas i utvecklingen av 116117.fi-tjänsten.

Tredje parts tjänster tillämpar dess egna dataskyddspraxis och användarvillkor och DigiFinland ansvarar inte för deras sätt att införskaffa information eller hantering inklusive cookies och övrig spårningsteknik samt länkar. Användaren bör bekanta sig med ifrågavarande tjänsters användarvillkor och dess hantering av persondata vid användning av dessa tjänster.

116117.fi-tjänstens hantering av persondata är beskriven och upp- rätthållare av personregister är definierade i 116117.fi-tjänstens data- skyddsbeskrivning: DataskyddsbeskrivningSidan öppnas i en ny flik.

Tillämpad lag och lösning av tvist

Till villkoren samt eventuella tvister som beror på 116117.fi-webbtjänst eller dess innehåll tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister behandlas i Helsingfors tingsrätt.