Hoppa till huvudinnehållet
Ring 112 i nödsituationer
Logo

Norra Savolax välfärdsområde

Kaavi

Byt ort
Logo

Norra Savolax välfärdsområde

Ring 112 i nödsituationer
Hej, hur kan vi hjälpa dig

När ska jag ta kontakt?

Kontakta oss när

Du överväger att åka till jouren

Ring 116117 innan du uppsöker jouren. När din egen hälsostation är öppen är det din primära vårdplats.

Du behöver vårdanvisningar eller rådgivning

Vi ger dig vårdanvisningar och råd om brådskande hälsoproblem när din egen hälsostation är stängd.

Du behöver tandvård utanför tjänstetid

Om du under tjänstetid behöver brådskande tandvård får du under vardagar hjälp på din egen tandklinik. Värkjour under veckoslut och söckenhelger i Kuopio, telefontid kl. 8.00–9.00 tfn 017 174 020. Övriga tider, ring 116117.

Kontakta oss inte när

Ditt ärende är icke-brådskande

I icke-brådskande ärenden får du hjälp av din hälsostation eller den poliklinik som behandlar dig. Icke-brådskande ärenden är bland annat hälsoproblem som kräver icke-brådskande vård, förfrågningar om laboratoriesvar, förnyade recept och långvariga hälsoproblem som inte har förvärrats.

Ditt ärende gäller förfrågan om anhöriga

Man kan fråga om patienter i jouren direkt från jouren.

KYS jour, förfrågningar om anhöriga 017 173 311

Du får inte kontakt med ett annat verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården

Om din situation inte kräver brådskande vård eller bedömning var god och vänta i lugn och ro på återuppringning eller på att verksamhetsstället öppnar

Du har redan fått anvisningar av vårdpersonal inom hälso- och sjukvården att uppsöka jouren

Om du har en jourremiss eller om du har fått anvisningar av annan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården om att uppsöka jouren kan du uppsöka jouren direkt.

Hur tar jag kontakt?

Ring 116117

Jourhjälpen 116117 hjälper vid brådskande hälsoproblem som inte är nödsituationer

Texttjänst för specialgrupper

Jourhjälpens texttjänst är endast avsedd för personer med hörsel- eller talskada. Texttjänsten öppnas i sidans nedre kant. Hela Finlands texttjänst produceras av samkommunen HUS. Se videon på teckenspråk om användning av texttjänsten (https://www.youtube.com/watch?v=_9gNYV71SpQ)

Övriga tjänster