Hoppa till huvudinnehållet
Ring 112 i nödsituationer
Logo

Södra Karelens välfärdsområde

Villmanstrand

Byt ort
Logo

Södra Karelens välfärdsområde

Ring 112 i nödsituationer
Hej, hur kan vi hjälpa dig

När ska jag ta kontakt?

Kontakta oss när

Du behöver brådskande vård

Ring alltid 116117 när du behöver brådskande vård. Vi hänvisar dig till rätt vårdplats dygnet runt.

Du behöver vårdanvisningar eller rådgivning

Vi ger dig vårdanvisningar och råd om brådskande hälsoproblem dygnet runt.

Du behöver tandvård utanför tjänstetid

Om du behöver brådskande tandvård utanför tjänstetid, ring 116117. Vardagar kl. 7-16 får du hjälp på numret 05 352 7059.

Kontakta oss inte när

Ditt ärende är icke-brådskande

I icke-brådskande ärenden får du hjälp av din hälsostation eller den poliklinik som behandlar dig. Icke-brådskande ärenden är bland annat hälsoproblem som kräver icke-brådskande vård, förfrågningar om laboratoriesvar, förnyade recept och långvariga hälsoproblem som inte har förvärrats.

Ditt ärende gäller förfrågan om anhöriga

Man kan fråga om patienter i samjouren direkt från samjouren.

Läs mer

Du får inte kontakt med ett annat verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården

Om din situation inte kräver brådskande vård eller bedömning var god och vänta i lugn och ro på återuppringning eller på att verksamhetsstället öppnar.

Ditt ärende gäller problem med munhälsovården under tjänstetid

Kontakta tandvårdens tidsbokning under tjänstetid.

Läs mer

Du har redan fått anvisningar av vårdpersonal inom hälso- och sjukvården att uppsöka jouren

Om du har en jourremiss eller om du har fått anvisningar av annan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården om att uppsöka jouren kan du uppsöka jouren direkt.

Hur tar jag kontakt?

Ring 116117

Jourhjälpen 116117 hjälper vid brådskande hälsoproblem som inte är nödsituationer

Uträtta ärenden i Omaolo

I stället för att ringa kan du fylla i symtombedömningen på Omaolo och skicka den till vårdpersonalen. Omaolos symtombedömningar berättar tillförlitligt om dina symtom kräver vård av en yrkesutbildad person eller om egenvården är tillräcklig.

Texttjänst för specialgrupper

Jourhjälpens texttjänst är endast avsedd för personer med hörsel- eller talskada. Texttjänsten öppnas i sidans nedre kant. Hela Finlands texttjänst produceras av samkommunen HUS. Se videon på teckenspråk om användning av texttjänsten (https://www.youtube.com/watch?v=_9gNYV71SpQ)

Övriga tjänster