Hoppa till huvudinnehållet
Ring 112 i nödsituationer
Logo

Södra Savolax välfärdsområde

Juva

Byt ort
Logo

Södra Savolax välfärdsområde

Ring 112 i nödsituationer
Hej, hur kan vi hjälpa dig

När ska jag ta kontakt?

Kontakta oss när

Du behöver brådskande vård

Ring 116117 när du behöver brådskande vård på grund av ett plötsligt hälsoproblem, telefonlinjen betjänar 24/7. Vi gör en bedömning av vårdbehovet och hur brådskande det är med vård. Vid behov hänvisar vi dig till jouren eller ger dig hemvårdsanvisningar för akuta hälsoproblem.

Hur tar jag kontakt?

Ring 116117

Jourhjälpen 116117 hjälper vid brådskande hälsoproblem som inte är nödsituationer

Texttjänst för specialgrupper

Jourhjälpens texttjänst är endast avsedd för personer med hörsel- eller talskada. Texttjänsten öppnas i sidans nedre kant. Hela Finlands texttjänst produceras av samkommunen HUS. Se videon på teckenspråk om användning av texttjänsten (https://www.youtube.com/watch?v=_9gNYV71SpQ)

Övriga tjänster