Hoppa till huvudinnehållet
Ring 112 i nödsituationer
Logo

Österbottens välfärdsområde

Larsmo

Byt ort
Geting, bild: Pixabay

Läkarens anvisningar för stick och bett

DigiFinland Oy:s sakkunniga läkare Niina Myllymäki ger råd om vad man ska göra när bett- eller injektionsstället blir irriterat.

Getingstick

Förebyggande: Getingar sticker bara när de är störda, så slå inte till dem.

Gör så här: Vid allergisk reaktion ska du ta antihistamin och kortisontabletter (t.ex. Kyypakkaus® eller Ampikyy®) och lägga dig i viloläge. Personer som brukar få kraftiga allergiska reaktioner på bi- eller getinggift ska ha med sig en adrenalinspruta för engångsbruk.

Genast till läkare: Ring 112 om sticket leder till en allvarlig överkänslighetsreaktion, anafylaxi. Kännetecknande för den är att klåda och svullnader sprider sig över hela kroppen, att läpparna och ögonlocken sväller, pipande andning, att halsen blir hesare samt att magen krampar och man får diarré. Hos barn kan symtomen också vara kräkningar.

Fästingbett

Förebyggande: långärmade kläder och långbyxor, daglig fästingkontroll och delvis fästingvaccin. En tidigare ovaccinerad person får tre avgiftsfria vaccindoser i riskområdena.

Gör så här: Ta bort fästingen med en pincett, fästingpincett eller bomullspinne. Desinficera bettstället, du behöver inte oroa dig för en liten rodnad. Om rodnaden vid bettstället utvidgas till över 5 cm inom ett par dagar ska du uppsöka den egna hälsostationen. Om hälsostationen inte är öppen kan du vänta tills den är öppen eller ringa Jourhjälpen på numret 116117.

Myggbett eller bett av knott eller bromsar

Förebyggande: Täckande klädsel och insektsmedel.

Gör så här: De flesta insektstick och bett ger upphov till lokal rodnad och svullnad. Reaktioner från myggbett kan behandlas lokalt med kortisonkräm och oralt genom att ta antihistamin. Oftast minskar symptomen på injektionsstället inom några timmar.

Huggormsbett

Förebyggande: stadiga skor när du rör dig i naturen och telefonen med. Gör inga plötsliga rörelser när du upptäcker en orm och låt den vara i fred.

Gör så här: Rör eller behandla inte bettområdet. Rörelse eller hastighetsökning efter bettet påskyndar upptaget av giftet via lymfsystemet till den systemiska cirkulationen. En person som fått ett bett ska inte röra sig på händelseplatsen eller röra vid bettstället. Det är bra att ta bort smycken och åtstramande kläder innan området svullnar. Alla andra metoder (t.ex. spännband, uppsugning av gift eller behandling av området med isbit) är skadliga eller onödiga. Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel ska inte intas.